לחברת אקו ניסיון רב בנושא רעש כבישים. אנו עורכים מדידות וחישובי רעש ומשתלבים בתכנון אקוסטי ראשוני, מוקדם ומפורט. היעוץ והתכנון האקוסטי כולל גם תכנון מגוון אמצעים להפחתת רעש כבישים.