מיגון אקוסטי דירתי

לגור במרכז השקט

לחברת אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע"מ ניסיון רב ומגוון בפרויקטי מיגון אקוסטי דירתי. בפרויקטים
אלו אנו מבצעים חישובי רעש ומתכננים מיגון אקוסטי לפנים הדירות המושפעות מרעש שלא ניתן
להפחיתו במקור.

פרויקט מיגון אקוסטי דירתי מיועד לדירות בהן מפלס הרעש החזוי ממקורות רעש סמוכים כגון: כבישים, מסילות רכבת, מסלולי המראה ונחיתת מטוסים או עבודות הקמה, עובר את הקריטריונים המותרים, כפי שנקבעו במסגרת התקנות והחוקים. אנו בוחנים את החריגה  לאחר שננקטו כל אמצעי המיגון האפשריים האחרים.
קביעת סוג המיגון הדירתי ומרכיביו, נעשית בהתאם לשיעור החריגה מהקריטריונים לרעש כפי שנקבעו במסמך המתודולוגיה או במסמכי התוכנית והוראותיה.
על פי רוב הפחתת רעש בתוך מבנה מושגת באמצעות התקנת מזגנים ו/או חלונות מבודדים.
חברתנו מעניקה שירות כולל ברמה הגבוה ביותר, במטרה להבטיח צמצום הרעש, ועמידה בקריטריונים שנקבעו.

מפת רעש בחזיתות המבנים

דילוג לתוכן