ייעוץ סביבתי

הניסיון בשטח עושה את ההבדל

חברת אקו בשיתוף עם צוות היועצים בפרויקט, מרכזת את תחום היעוץ הסביבתי לסוגיו במטרה לקדם במקצועיות וביעילות את המיזם תוך הקטנת הפגיעה האפשרית בסביבה.

תכנון והקמת מיזם חדש דורשים ליווי סביבתי.
חברת אקו מתמחה בהכנת נספחים סביבתיים החל בשלבי התכנון הראשוניים דרך ביצוע תסקירי השפעה על הסביבה וכלה בהכנת מסמכים סביבתיים לשלב ההקמה ופיקוח עליון.
חברת אקו הינה בעלת ניסיון רב בליווי סביבתי של פרויקטים ובאישור תסקירים מול המשרד להגנת הסביבה, הוועדות המקומיות, המחוזיות והארציות. חברת אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה תרכז עבורכם את הנושאים הסביבתיים ואת עריכת התסקיר ותשמש גורם מקשר מול הרגולטורים והרשויות. העבודה איתנו תביא לתוצאות אופטימאליות, המאזנות בין צרכי היזם והאינטרס הציבורי, ביעילות, מקצועיות ובזמן קצר.

סקר שימושי קרקע

מפת רגישות סביבתית

ממשקים עם רדיוסי מגן קידוחי מיי שתיה

דילוג לתוכן