תסקירי השפעה על הסביבה

 

מהנדסים סביבה ירוקה

תסקיר השפעה על הסביבה נערך על מנת לבחון את השפעה הסביבתית, הנוצרת עקב הקמתו והפעלתו של פרויקט, ובמטרה להציע דרכים ואמצעים, שיסייעו למנוע או להקטין את הפגיעה בסביבה. שילוב שיקולים סביבתיים בשלבים המוקדמים של תכנון הפרויקט מאפשר בחירה בחלופות הטובות ביותר עבור היזמים והציבור.

 

שקיפות ובהירות

במסגרת התקנות בחוק התכנון והבנייה יכול מוסד תכנון לדרוש מיזם התוכנית הכנת תסקיר. על פי תוצאות התסקיר דורשים מוסדות התכנון מהיזם לנקוט בפעולות שיגנו על הסביבה. בנוסף, התסקיר מביא בפני הציבור מידע בכל הקשור להשפעות הסביבתיות של הפרויקט. מידע זה יכול לשמש את הציבור בהגשת התנגדויות לתוכנית, אם קיים חשש כי היא תפגע בו. באמצעות התסקיר יכול היזם לתת מענה לדרישות הסביבתיות של רשויות התכנון ולהקטין את הסיכוי לעיכובים כתוצאה מהתנגדויות. בנוסף, יכול התסקיר להקטין חששות לא מוצדקים של הציבור או מוסדות התכנון בדבר ההשפעות השליליות של הפרויקט. זהו המסמך הסביבתי היחיד הפתוח לציבור, וככזה הוא חייב לבטא שקיפות ובהירות.

 

תסקיר ההשפעה על הסביבה עונה על השאלות הבאות:

א. מהם מאפייני הסביבה בה מתוכננת התכנית ?

ב. אילו חלופות תכנון קיימות ? מהן הסיבות למיקום התכנית ולקביעת עקרונות התכנון ?

ג. מה מטרת התכנית ואילו פעולות ינבעו מביצועה ?

ד. מהן ההשפעות הסביבתיות הצפויות והאמצעים האפשריים למניעה או לצמצום ההשפעות השליליות של התוכנית ?

ה. מהן המסקנות והמלצות (בצורת הצעות להוראות התכנית) של עורכי התסקיר ?

 

חברת אקו מציעה פתרונות מקיפים של תכנון, ניהול וטיפול בנושאים סביבתיים – החל בהכנת נספח סביבתי בשלבי התכנון הראשוניים וכלה בביצוע תסקירי השפעה על הסביבה. חברת אקו מעורבת בניהול, עריכה וכתיבה של תסקירים רבים בהם:

·        תוכנית המתאר הארצית של נמל התעופה בן גוריון.

·        תסקירי ההשפעה על הסביבה של שדות התעופה: הרצליה, ראש פינה, אפיק ברמת הגולן, תמנע, ציקלון (בר-לב) ושדה מטה אשר.

·        מסילת עכו-כרמיאל.

·        קריית הספורט בחיפה.

·        כביש מס' 6, כביש מס' 9 וכביש מס' 57.

·        מפעל עלית בנצרת.

·        מפעל וישיי במגדל העמק.

·        תחנת הכוח של מפעלי מנא"י בחדרה.

 

צוות יועצים ומומחים סביבתיים

בהכנת תסקיר משתתפים מספר יועצים מקצועיים, האחראיים על היבטים סביבתיים שונים. לשם הכנת תסקיר מקצועי ויעיל חברת אקו מאגדת בתוכה צוות של יועצים, המתמחה בהיבטים סביבתיים מגוונים. כך, גורם מקצועי אחד מרכז את עריכת התסקיר ומשמש איש קשר אחראי מול היזם והרשויות.

 

צוות היועצים מתמחה בהכנת תסקירי השפעה על הסביבה לתשתיות כבישים, רכבות שדות תעופה, שכונות מגורים ומוסדות, מבנים ימיים, מרכזים רפואיים, מערכות אנרגיה, אתרי נופש וספורט, איגום, טיהור שפכים, מרכזי תיירות, כרייה וחציבה, תעשיה ומרכזים מסחריים.

התסקיר כולל, על פי הצורך, ניתוח מאפיינים סביבתיים כגון: בדיקות רעש, הערכת סיכונים, זיהום קרקע, זיהום מים ואויר, תכנון פיזי, בדיקות קרינה, חזות ונוף, חי וצומח וטיפול בחומרים מסוכנים.

 

צוות המומחים מבצע סקרים סביבתיים בהם:

·        סקרי סיכונים וסקר פערים סביבתי.

·        תסקירים סביבתיים.

·        מסמכים ודוחות סביבתיים נלווים: נספח סביבתי לפרויקטים, חוות דעת לשימושי קרקע.

·        תכניות לניהול סביבתי, כתיבה ובדיקת נהלים והוראות.

·      הכנה וליווי מערכות לתקני  איזו (ISO) לניהול סביבתי.

 

חברת אקו הינה בעלת ניסיון רב באישור תסקירים מול המשרד לאיכות הסביבה והוועדות המקומיות, המחוזיות והארציות. תהליך העבודה בניהול חברתנו יביא לתוצאות האופטימאליות, המאזנות בין צרכי היזם והאינטרס הציבורי באופן היעיל ביותר ובזמן הקצר ביותר.