רעש רכבות

משנת 1994 ועד עתה מעניקה חברת אקו שירותי ייעוץ אקוסטי ומדידות רעש לרשות הנמלים והרכבות ולרכבת ישראל, והינה שותפה לפיתוח רשת הרכבות, בפרויקטים מגוונים הכוללים את מסילת החוף, רכבת הפרברים והרכבת הקלה

 

עולים על המסילה הנכונה

רשת הרכבות בישראל משדרגת את ניידות תושבי המדינה, מקטינה את הצפיפות על הכבישים ומאפשרת לנוסעים להגיע ביעילות ובבטחה ליעדם, אולם, מצד שני, התושבים הגרים לאורך המסילה מתלוננים על פגיעה באיכות חייהם.

אנו רואים כשליחות את תפקידינו ואת החלק שאנו נוטלים בתכנון ובשיפור האקלים האקוסטי לאורך מסילות הרכבת, במטרה להביא לאיזון בין צרכי ההתפתחות של הרכבות לבין איכות חיי התושבים.

 

הניסיון מדבר בעד עצמו

משנת 1994 ועד עתה משמשת החברה כיועצת לענייני רעש, על כל היבטיו, לרשות הנמלים והרכבות ולרכבת ישראל, והינה שותפה לפיתוח רשת הרכבות, בפרויקטים מגוונים הכוללים את מסילת החוף, רכבת הפרברים והרכבת הקלה.

 

במסגרת זו יזמה החברה וביצעה תוכנית כוללת למדיניות ההתייחסות לרעש מרכבות במישור הטכני, הסטטוטורי והמיתארי. החברה ערכה את התקנות למניעת רעש מרכבות והינה שותפה בעריכת ההיבטים הסביבתיים של תמ"א 23. כן, שימשנו כיועצים אקוסטיים וביצענו מדידות רעש במגוון פרויקטים של אזורי מגורים לאורך מסילות הרכבת כולל תכנון פתרונות אקוסטיים ואמצעי מיגון פנימיים וחיצוניים.

 

מניעת רעש

החברה אחראית להיבטי הרעש והרעידות בתסקירי ההשפעה על הסביבה ולתכנון אקוסטי מפורט בפרויקטים של הכפלת מסילת הרכבת בקווים תל-אביב-לוד, בת-גלים-בנימינה ולוד-רחובות, במסילת רכבת הפרברים תל-אביב-כפר-סבא, במסילות הרכבת מתוכננות למודיעין ולנתב"ג ומעבר רכבות משא בנתיבי איילון.

 

חברת אקו מעניקה שירותי יעוץ אקוסטי לחברת נת"ע, המקימה את הרכבת הקלה. החברה שותפה להכנת תסקיר ההשפעה על הסביבה של הקו האדום של הרכבת הקלה ומלווה את תכנון קווי הרכבת השונים בת"א ואזור גוש דן.

 

במסגרת העבודה על נושאים אלה רכש המשרד ניסיון רב בהכנת תסקירי השפעה על הסביבה והכנת תכנון אקוסטי מפורט, כתיבת הוראות לתוכניות ומסמכים סטטוטוריים אחרים והצגתם בפני גופי התכנון - החל במועצה הארצית לתכנון ולבנייה וכלה בוועדות המקומיות.