רעש מטוסים ושדות תעופה

החברה מעניקה שירותי יעוץ אקוסטי ומדידות רעש לחברות תכנון ומשרדי אדריכלים ומשמשת כחלק מצוות התכנון של שדות התעופה באילת, חיפה, ראש פינה, והרצליה. חברת אקו ערכה תסקירי השפעה על הסביבה והיתה חלק מצוות התכנון של שדות התעופה באפיק, לביא, מטה אשר וכרמיאל

 

מעל מהירות הקול

שדות תעופה הם אחד מאמצעי התחבורה, שמהווים משאב כלכלי אדיר, ומשדרגים את ניידות תושבי המדינה והסחורות הנכנסים והיוצאים ממנה, אולם לכל מטבע שני צדדים - תושבים רבים הגרים מסביב לשדה מתלוננים על פגיעה באיכות חייהם.

אנו רואים כשליחות את תפקידינו ואת החלק שאנו נוטלים בתכנון ובשיפור האקלים האקוסטי בשדות תעופה ובסביבתם, במטרה להביא לאיזון בין צרכי ההתפתחות של התעופה לבין השפעת רעש המטוסים על סביבת השדה.

 

פעילות עם מחויבות

משנת 1978 ועד עתה משמשת החברה כיועצת לעניין רעש, על כל היבטיו, לרשות שדות התעופה. במסגרת זו מעניקה חברת אקו לרשות שדות התעופה יעוץ שוטף בכל הקשור לנושאי רעש והשתתפה בתכנון כל תכניות השדות של הרשות. החברה עובדת באופן שוטף מול חברות תכנון ומשרדי אדריכלים ומשמשת כחלק מצוות התכנון של שדות התעופה באילת, חיפה, ראש פינה, והרצליה. חברת אקו ערכה תסקירי השפעה על הסביבה והיתה חלק מצוות התכנון של שדות התעופה באפיק, לביא, מטה אשר וכרמיאל.

 

חברת אקו שותפה להכנת תוכנית מתאר ארצית חלקית ת/מ/א4/2 - נתב"ג, במסגרתה הכינה תסקירי השפעה על הסביבה תוך התייחסות להיבטי תכנון ותפעול הקשורים ברעש. כן ערכה החברה תדריך לבנייה אקוסטית באזורים חשופים לרעש מטוסים, והיתה שותפה להכנת תמ"א 15, תכנית מתאר ארצית לתעופה, ותמ"א 15א' – נמל תעופה בינ"ל נוסף לישראל. תמ"א 15 כללה התייחסות אקוסטית ל-23 שדות תעופה, החל בנמל תעופה בינלאומי חדש בנבטים וכלה בשדות תעופה למטוסים קטנים, הפרושים בכל הארץ. בנוסף לתוכניות העוסקות ב"נתב"ג 2000", ערכה חברת אקו מפות שנתיות לרעש סביבתי מנתב"ג משנת 1978 ועד עתה והכינה תוכניות לטיפול אקוסטי במוסדות חינוך ובכ-1000 יחידות דיור במרחב נתב"ג.