ברחוב בו אני גר חונים כלי רכב כבדים שגורמים לזיהום אוויר ורעש. מה ניתן לעשות ?

יש חוקי עזר שאוסרים על כניסת כלי רכב ממשקל מסוים ומעלה בשעות מסוימות לאזורי מגורים. עליכם לפנות לרשות התמרור המקומית ולבקש שיציבו תמרור כזה.

אם אתם רוצה לתבוע - המצב קשה יותר. התקנות הקיימות לא חלות על כלי רכב, ולתבוע בנושא זה על פי החוק הקיים - זה כמעט בלתי אפשרי. אנו ממליצים לפנות למחלקה לאיכות הסביבה בעיר מגוריכם.