ליד ביתי נפתח בית עסק (מסעדה, מועדון ריקודים וכדומה) המשמיע רעש ומוזיקה. מה ניתן לעשות בנידון ?

רעש ממקומות בילוי ועסקים ליד הבית טורד מאוד את מנוחת התושבים הגרים בסמוך להם. בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 מצוין כי מי שמשמיע רעש אחרי השעה 23:00 עובר על החוק ואין זה משנה מה מפלס הרעש שנמדד. אם בית העסק נמצא בבניין עם יחידות דיור אסור לו להשמיע מוזיקה בין 14-16 ואחרי 23:00. יש מספר גורמים האחראים לטיפול במטרדי הרעש הללו. 

ניתן לפנות למחלקה לאיכות הסביבה בעירייה או באיגוד הערים או להתלונן במחלקה לרישוי עסקים – בפעם הבאה שהמקום יעמוד בפני חידוש הרישיון יוכלו להתנות זו בעמידה בתנאי החוק. ניתן לפנות למשרד לאיכות הסביבה, אבל הוא ככול הנראה יפנה אתכם חזרה לרשות המקומית.

משטרת ישראל  אוכפת אך ורק את התקנות האיכותניות ולא את הכמותיות. כלומר, הם לא מודדים את הרעש אלא עובדים בהתאם לכללים בנושא איסור פעולות שיוצרות רעש. הם יגיעו רק לאחר 23:00 בלילה ויאמדו את הרעש על פי השמיעה. אם הרעש יהיה גבוה לעניות דעתם – הם יוכלו להפסיק את הרעש ולקנוס את העסק.