כביש בסמוך למקום מגורי רועש מאוד. מה ניתן לעשות ?

אין תקנות בנושא אלא רק הצעה לתקן, שחלה רק על כבישים חדשים. ניתן לפנות לעירייה (אם ניתן כנציג תושבי השכונה - כדי ליצור לחץ גדול יותר) ולתבוע להקים קיר אקוסטי ע"י העירייה או מע"צ או לשנות את הסדרי התנועה במקום (תלוי בסוג הכביש).