מקימים בסמוך לביתי פרויקט שאני מתנגד להקמתו. מה ניתן לעשות ?

קיימת אפשרות להתנגד לפרויקט לפני אישורו בהנחה שהבנייה נעשית על פי היתר. אפשר לנסות לעכב את הביצוע ע"י צווים משפטיים. בפעולה כזו יש סיכון רב משום שאם הצווים לא מוצדקים ניתן לתבוע את מבקש הצו ולחייב אותו לשלם על הנזק שיצר.

תביעה לפי סעיף 197 – אם אתם חושבים שנגרמה ירידת ערך לנכס בבעלותכם בעקבות אישור התוכנית אתם יכולים לתבוע את הוועדה המקומית או המחוזית (כלומר, את הגוף שאישר את התוכנית) על הנזק שנגרם לכם בגין אישור זה. ניתן לפנות לשמאי המתמחה בתחום שיטפל בנושא.